ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται με ταμειακή μηχανή Ν. 1809/88

  1. Αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, ΜΟΝΟ με την προσκόμιση της απόδειξης ή της κάρτας αλλαγής.
  2. Αλλαγές ειδών σε έκπτωση ή σε προσφορά δε γίνονται δεκτές μετά τη λήξη των εκπτώσεων και των προσφορών.
  3. Αλλαγές ειδών σε έκπτωση ή σε προσφορά γίνονται μόνο με είδη σε έκπτωση ή σε προσφορά στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή.
  4. Αλλαγές ειδών Προωθητικών ενεργειών, γίνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή των Προωθητικών ενεργειών.
  5. Αλλαγές μεμονωμένων ειδών από Multipack γίνονται στην αναλογούσα κατ’ είδος τιμή προσφοράς του Multipack.
  6. Είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί, αποσυσκευασθεί, φορεθεί, ή φθαρεί δεν επιστρέφονται.
  7. Επιστροφές χρημάτων δε γίνονται.