ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Ν. 1809/88

  • Αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς για τα είδη χωρίς έκπτωση και εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς για τα εκπτωτικά είδη, με την προσκόμιση της απόδειξης ή κάρτας αλλαγής.
  • Αλλαγές ειδών σε έκπτωση ή σε προσφορά δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη των εκπτώσεων ή των προσφορών.
  • Αλλαγές γίνονται στο καταβληθέν ποσό αγοράς του επιστρεφόμενου προϊόντος.
  • Αλλαγές μεμονωμένων ειδών από Προωθητικές Ενέργειες (ενδεικτικά πώληση σε συσκευασία Multipack) γίνονται στην αναλογούσα κατά μονάδα τιμή του είδους που περιλαμβάνεται στην προσφορά.
  • Είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί, αποσυσκευασθεί, φορεθεί ή φθαρεί δεν επιστρέφονται.
  • Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.