ΥΠΕΡΟΧΗ

Tα επιτυχημένα οικονομικά μας αποτελέσματα, που επιτρέπουν περαιτέρω δυναμικές επενδύσεις στην ελληνική αγορά αποκλειστικά με χρήση ελληνικών κεφαλαίων, αναγνωρίστηκαν τα τελευταία έτη και από τις σχετικές μελέτες των ερευνητών της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Tο Τμήμα Μελετών και Πιστοποίησης (evaluation) της ICAP αξιολόγησε τα οικονομικά μας στοιχεία και χορήγησε στην εταιρεία μας πιστοποιητικό αυξημένης πιστοληπτικής ικανότητας, κατατάσσοντάς μας στην υψηλότερη κατηγορία (Α).

Ακολουθήστε την Calin Group στο Facebook